Inhoud

Hoe ontstaat er steeds meer licht in deze donkere dagen?
Al zingend kan je jouw zintuigen ontwikkelen, vooral het gehoor.
Je hoort je stem van binnen met het binnenoor (het fysieke horen) en je hoort je stem ook vanuit de ruimte (“Het Muzikale”). Deze twee ontmoeten elkaar in een gezond evenwicht.
De ademstroom blijft niet beperkt tot een activiteit van de longen, maar omvat ons hele fysieke lichaam. We leren de gehele mens met lijf, ziel en geest begrijpen door toonhoogte, klankstroom en articulatiestroom gescheiden waar te nemen.
Tot slot zingen we meerstemmige muziek en/of improvisaties, waarbij we de gescheiden fenomenen weer tot een eenheid samenbrengen, zodat “Het Muzikale” zijn meerwaarde aan het geheel kan geven.
Steeds blijkt dat de stappen in de ervaring met zingen op deze manier ook betekenis heeft voor het dagelijks leven en voor de gezondheid en welbevinden van de deelnemer.
Het wordt lichter.

Opzet

We werken ieder dagdeel met:

Oefeningen: Deze zijn vooral gebaseerd op waarneming met alle zintuigen en het vinden van evenwicht.
Improvisatie:Het zingen van muziek die in het “nu” wil ontstaan.
Een groep van  zangers met en zonder ervaring met zingen kan voor de improvisatie de mooiste resultaten geven.
Meerstemmige muziek:De muziek wordt aangepast op het niveau van de deelnemers.

Begeleiding

Cileke  Angenent, een warme persoonlijkheid, uitvoerend zangeres, zangdocent, stem- en muziektherapeut.
Ze werkte voorheen als dirigent van diverse koren en als stemtherapeute onder andere in Centrum Boswijk.
Ze geeft nu workshops stemvorming aan koren en andere groepen, individueel zangles en geeft een jaarlijks koorproject.

Voor meer info: www.cilekeangenent.nl

Programma

Vrijdag:19:30-21:30
Zaterdag:09:30-12:00
14:00-16:30
19:30-21:30
Zondag:09:30-12:00